skip to Main Content
info@vakalkemade.nl


Omgangsregels Vakantiespelen Alkemade:


Stichting vakantiespelen Alkemade wil voor kinderen, ouders, verzorgers en haar vrijwilligers een zo veilig mogelijke omgeving bieden. We zijn dan ook actief bezig met veiligheid, omgangsvormen en werken hierin samen met o.a. de Driemaster.


Wat we bedoelen?
Het gaat er om hoe we met elkaar om gaan en over wat we normaal en niet normaal vinden, ook wel
Normen & Waarden genoemd.

Om alle activiteiten in goede banen te leiden heeft het bestuur van stichting Vakantiespelen Alkemade samen met de hoofdleiding onderstaande omgangsregels opgesteld.


Afspraken die die we met elkaar maken;

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee bij vakantiespelen Alkemade.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet las
 4. Ik berokken de ander geen schade .
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtsposi
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of de vertrouwenspersoon van stichting vakantiespelen Alkemade.
 15. Ik ga niet alleen een tent, hut of andere afgesloten ruimte in, we doen dit altijd met twee personen en bij voorkeur een combinatie van een man en een vrouw.
 16. Deelnemers (kinderen) die naar huis willen / gaan worden altijd door eigen ouder(s) e/o verzorger(s) opgehaald en niet weggebracht door vrijwilligers van Vakantiespelen Alkemade.
 17. Bij incidenten wordt altijd direct de hoofdleiding ingeschakeld. Deze zorgt ervoor dat het bestuur z.s.m. op de hoogte gebracht van het incident.
Omgangsregels stichting Vakantiespelen Alkemade (vastgesteld door bestuur en hoofdleiding op 23-05 2017, versie 1.0 definitief)

PDF: Download

Back To Top