skip to Main Content
info@vakalkemade.nl

De activiteiten van Stichting Vakantiespelen Alkemade zijn veilig, toch kan er altijd iets gebeuren. Om alle activiteiten in goede banen te leiden heeft de stichting reglementen opgesteld.

Door deel te nemen aan onze activiteiten geeft u aan op de hoogte te zijn van onze huisregels en geeft u aan akkoord te gaan met de huisregels van stichting Vakantiespelen Alkemade.

Ouders/verzorgers blijven ten allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun kinderen (Onze vrijwilligers zijn geen oppas).

 1. Deelname aan e/o de aanwezigheid van activiteiten van Stichting Vakantiespelen Alkemade geschiedt vrijwillig en is ten alle tijden op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid!
 2. Tijdens onze actviteiten worden door onze vrijwilligers foto’s gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden voor publicares op onze website en sociaalmedia. Wij gaan er vanuit dat hier geen bezwaar tegen zijn. Mocht dit wel zo zijn, meld dit dan bij het bestuur.
 3. Gepast schoeisel en kleding wordt aangeraden.
 4. Stichting vakantiespelen Alkemade is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van(meegebrachte) goederen.
 5. Bij diefstal of een ander strafbaar feit wordt altijd aangifte gedaan.
 6. Onder de 18 wordt er niet gerookt of gedronken op het terrein door vrijwilligers of deelnemers.
 7. Roken en open vuur is op het evenemententerrein / locatie verboden en alleen toegestaan op de daarvoor bestemde / aangegeven plekken.
 8. Het gebruik van stimulerende middelen (soft- en/of harddrugs) is niet toegestaan.
  Ingeval deelnemer(s) dergelijke middelen bij zich hebben worden zij per direct van het terrein verwijderd.
 9. Het is niet toegestaan om tijdens evenementen alcohol e/o Energydrank te nutigen e/o onder invloed te zijn van dranken e/o drugs.
 10. Afval in de daarvoor bestemde bakken deponeren.
 11. Er mag geen glas e/o elektrische apparaten worden meegenomen op het terrein, in de tent e/o op locatie.
 12. Meegenomen materialen moeten aan het einde van de activiteit mee naar huis genomen worden.
 13. Verbaal of lichamelijk geweld en (on)gewenste intimiteiten zijn niet toegestaan. Pesten en geweld niet geaccepteerd.
 14. In verband met de veiligheid hanteren wij een maximum aantal bezoekers. Bestuur e/o hoofdleiding kan besluiten (tijdelijk) geen extra bezoekers toe te laten.
 15. Vrijwilligers mogen vragen om tassen ed. te controleren op de aanwezigheid van verboden middelen, apparaten e/o voorwerpen. Deze kunnen door de (hoofd)leiding in beslag genomen worden. Aan het eind van de activiteit kunnen ouders e/o verzorgers de in beslagname ophalen bij de (hoofd)leiding.
 16. Aanwijzingen van vrijwilligers dienen direct en stipt opgevolgd te worden. Bij het niet naleven van bovengenoemde huisregels kan de toegang geweigerd dan wel ontzegd worden!
Algemene Huisregels stichting Vakantiespelen Alkemade (vastgesteld op 03-05-2017, versie 3)

PDF: Download

Back To Top